دسته‌ها

بازی پوکر در مراحل اولیه تورنمنت
آموزش پوکر تورنمنت تک میزهفاز ابتدایی و میانی (STT)

اصول بازی پیش از فلاپ در مراحل ابتدایی تورنمنت تک میزه

در ادامه آموزش بازی پوکر در مراحل اولیه تورنمنت تک میزه به اصول پایه بازی در این مرحله را بیان می کنیم.

مقاله قبلی – نکات ضروری بازی در مراحل ابتدایی تورنمنت تک میزه

جدول زیر نشان می‌دهد که کلّ طیف دست‌های شروع پیش از فلاپ، چطور باید بازی شود. در مقاله معرفی تورنمنت‌های تک میزه، توضیحات و گروه‌بندی دست‌ها را مشاهده کنید.

آموزش بازی پوکر تورنمنت

در مراحل اولیه تورنمنت سیت اند گو، نباید در هیچ پاتی با دست کمتر از گروه۴ درگیر شود. هر چیز پایین‌تر از آن را فارغ از این که بازی پیش از شما چه بوده است فولد کنید.

دست‌های گروه۱ و گروه۲ بسیار قدرتمند هستند، و باید به دنبال این باشید که پات بزرگی با آنها بسازید. با این دست‌ها از هر موقعیتی رِیز و ری-رِیز کنید.

همان طور که جدول نشان می‌دهد، با دست‌های گروه۳ و گروه۴ در واقع باید فقط از پوزیشن‌های انتهایی بازی کنید و خودتان شروع کننده بازی باشید. اگر بازیکن دیگری پیش از شما رِیز کرده باشد، باید فولد کنید.

رِیز کردن پیش از فلاپ:

اگر دست شما اقتضای رِیز پیش از فلاپ دارد، از دستورالعمل‌های زیر استفاده کنید:

  • اگر اولین نفری هستید که وارد پات می‌شوید به اندازه ۴ بیگ بلایند رِیز کنید.
  • اگر بازیکنان دیگر، لیمپ کرده‌اند، به ازای هر کدام یک بیگ بلایند به رِیز خود اضافه کنید.
  • اگر اندازه رِیز ۱/۳ یا بیشتر از ژتون‌های‌تان باشد، آل این کنید.
  • اگر کسی پیش از شما رِیز کرده باشد، ری-رِیز خود را به اندازه چهار برابر شرط آن‌ها برسانید.

تمرین: اندازه صحیح شرط

تمرین زیر مواردی را که تا کنون در مورد انتخاب دست شرط بستن پیش از فلاپ آموخته‌اید، آزمایش می‌کند.

  • بلایندها ۱۵/۳۰ هستند و شما ۱،۵۰۰ ژتون و دست AJ در پوزیشن دیلر دارید. دو بازیکن پیش از شما لیمپ می‌کنند. شما باید با دست گروه۴ خود به ۱۸۰ رِیز کنید (۴بیگ بلایند + ۱ بیگ بلایند به ازای هر لیمپ کننده).
  • بلایندها ۱۵/۳۰ هستند و شما نفر اول برای بازی هستید و QQ دارید. ۱،۴۰۰ ژتون دارید. باید به ۱۲۰ رِیز کنید.
  • بلایندها ۲۵/۵۰ هستند و شما در موقعیت دیلر دست A♣K و ۱،۰۰۰ ژتون دارید. سه بازیکن پیش از شما لیمپ می‌کنند. در حالت عادی باید به ۳۵۰ رِیز کنید (۴بیگ بلایند + ۱ بیگ بلایند به ازای هر لیمپ کننده)، ولی به دلیل اینکه ۳۵۰ بیش از یک سوم استک شما است، باید آل این کنید.
  • بلایندها ۱۰/۲۰ هستند و شما در پوزیشن اسمال بلایند دست ♠K♣K و ۱،۵۰۰ ژتون دارید. یک بازیکن به ۸۰ رِیز کرده است. باید به ۳۲۰ ری-رِیز کنید.

 

درس بعدی: استراتژی پیشرفته بازی پیش از فلاپ در مراحل ابتدایی تورنمنت تک میزه

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید