دسته‌ها

پات کنترل در بازی پوکر
استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکر

پنج نکته برای کنترل اندازه پات در پوکر

در بازی پوکر ساختن و بزرگ کردن پات در اغلب موارد لازم و هیجان انگیز است، ولی گاهی خوردداری از فشردن دکمه‌های کال و رِیز هم اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کنترل پات هنری است که اندازه پات را هنگامی که دستی دارید که از شرط بستن و رِیز کردن چیزی عایدش نمی‌شود، قابل مدیریت نگه می‌دارد. شناسایی دقیق مواقعی که باید این کار را انجام دهید بازیکنان قدرتمند با تهاجم انتخابی را از بازیکنان ضعیف با تهاجم کورکورانه جدا می‌کند. اجازه دهید با جزئیات بیشتری به این مقوله نگاه کنیم.

چه مواقعی در پوکر برای کنترل اندازه پات مناسب است

دستهای پایدارِ با قدرت متوسط را چک بدهید

دست پایدار دستی است که خیلی در مقابل کارتهای بعدی آسیب پذیر نیست و احتمال اینکه کارتهای بعدی طیف دستهای حریفتان را قدرتمند کند کم است. به عبارت دیگر دستتان ممکن است دست برتر نباشد ولی اگر دست برتر باشد خیلی از حریف جلوتر است. به این گونه دستها با اصطلاح موقعیتهای خیلی رو/خیلی زیر هم یاد می‌شود. به این مثال توجه کنید:

فرض کنید یک بازیکن ناشناس از پوزیشن اسمال بلایند ریز می‌کند و ما از بیگ بلایند با ♣K♣-Q ری ریز می‌کنیم. در فلاپ کارتهای ♠A-K-T می‌آید و حریف ما چک می‌دهد. آیا واقعا دلیلی برای شرط بستن وجود دارد؟ اگر برای ما ارزشی برای کسب کردن وجود داشته باشد می‌تواند در ادامه دست هم حاصل شود. مطمئنا نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم سه مرحله شرط ببندیم و وقتی کال شدیم در وضعیت خوبی قرار داشته باشیم. به علاوه چک دادن می‌تواند راه را برای بلوف زدن حریفهای تهاجمی‌تر در ترن یا ریور باز کند. و نهایتا چک دادن احتمال رِیز شدن در فلاپ را از بین می‌برد. واقعا تاسف بار است که با سهم شانس متوسط پات را بزرگ کنیم و سپس مجبور به فولد شویم.

کوچک نگه داشتن اندازه پات در این موقعیت مزایای زیادی دارد و در واقع هیچ ایرادی ندارد. تنها موردی که می‌تواند ایرادی بر بازی غیرتهاجمی در فلاپ باشد این است که حریف ممکن است سهم شانسش را به صورت رایگان تحقق ببخشد ولی در این موقعیت به دلیل پایداری دستمان این موضوع چندان مسئله مهمی نیست. اگر حریفمان کارتهای پایین داشته باشد شانسی ندارد و پاکت جفت‌های پایین هم فقط دو برگ برنده (اوت) در مقابل دست ما دارند.

در مقابله دیوانه‌ها همه دستهای با قدرت متوسط خود را چک/کال کنید

مثال قبلی طبیعت برد-برد چک دادن دستهای با قدرت متوسط را نشان داد. یک دلیل متداول برای شرط بستن در فلاپ محافظت از دست است. به عبارت دیگر امتناع از دادن شانس به حریف با وادار کردن او به فولد کردن قسمت پایین طیف دستهایش، حتی اگر حداکثر ۶ برگ برنده (اوت) در مقابل دست شما داشته باشد. برای مثال فرض کنید ما از اسمال بلایند با A-۴ ریز می‌کنیم و فلاپ ♣۸-♣۴-♠۲ می‌آید. در مقابل یک حریف غیر تهاجمی شرط بستن به شدت می‌تواند توصیه شود. این کار از دست ما محافظت می‌کند و باعث می‌شود حریفمان دستهایی مثل بی‌بی و سرباز غیرهمخال QJo را که ۶ اوت در مقابل دست ما دارند فولد کند. ولی وقتی حریفمان تهاجمی باشد، چک دادن بیشتر با عقل جور در می‌آید. حتی بهتر از فولد کردن دستهایی که ۶ اوت دارند این است که او را به بلوف زدن با این دستها بیاندازیم. این بدان معنی است که پول بیشتری با برتری شانس بالا به میان می‌آوریم. بازیکنان تهاجمیِ ضعیف‌تر بیش از حد بلوف می‌زنند و با احتیاط میانه‌ای ندارند، بنابراین یک نفس عمیق بکشید و برنامه چک/کال خود را با پِر دوم خود اجرا کنید- شاید لازم باشد در مقابل حریفان دیوانه سه مرحله کال کنید. نوسان این کار را بپذیرید!

در مرحله ترن با دستهای قرعه با قدرت متوسط در صورتی که حریف امکان آل این کردن دارد، چک بدهید

متداول‌ترین موقعیت‌هایی که حریف می‌تواند روی شرط ما در مرحله ترن آل این کند در پات‌هایی است که پیش از فلاپ ری-رِیز شده و بازیکنان با ۱۰۰ بیگ بلایند دست را شروع کرده‌اند. فرض کنید ما پیش از فلاپ از پوزیشن دیلر رِیز حریف شل و تهاجمی خود را که در پوزیشن کات‌آف به ۳ بیگ بلایند رِیز کرده، با دست J-T تا ۹ بیگ بلایند ری-رِیز کرده‌ایم. پات حالا با احتساب بلایندها در مرحله به ۱۹٫۵ بیگ بلایند رسیده است، و ما در فلاپ ۴-♠۸-♠۹ شرط ادامه (c-bet) به اندازه ۱۳ بیگ بلایند می‌بندیم. حریف فورا کال می‌کند و در ترن ۲ می‌آید. حالا پات به ۴۵٫۵ بیگ بلایند رسیده و ما استک موثر ۷۸ بیگ بلایند داریم. اگر بخواهیم نصف پات شرط ببندیم، حریف فرصت خوبی برای آل این کردن پیدا می‌کند که تاثیر زیادی در تخریب چشم اندازهای ما دارد! ما مجبوریم یا شرط ببندیم و فولد کنیم و سهم شانس خوبی را که داریم از دست بدهیم (فاجعه) یا شرط ببندیم و کال کنیم و دست خیلی پایین را داشته باشیم (باز هم فاجعه). در مقابل حریفانی که احتمال آل این کردنشان زیاد است باید به سادگی در مرحله ترن پشت دستشان چک بدهیم تا فرصت تحقق شهم شانسمان را داشته باشیم. این یک موقعیت عالی برای پات کنترل است.

در مقابل حریفان ترفندباز در مرحله ریور با دستهای متوسط بعد از آنها چک بدهید

اگر با دستتان امکان کسب ارزش ظریفی را در مقابل حریفان ضعیف و منفعل دارید، ممکن است شرط بستن در این حالت در مقابل حریفان قوی‌تر برایتان سودآور نباشد. دلیل این امر آن است که یک پوکر باز قوی می‌تواند با طیف قابل قبولی از دستهای ارزشمند و بلوف شما را ری-رِیز کند و تحت فشار زیادی قرار دهد. اگر برنامه تان این است که در مقابل یک بازیکن ترفندباز و پای ثابت میزها شرط ببندید و در صورت رِیز شدن فولد کنید، گاهی وقتها دست بهتر خود را فولد خواهید کرد. مواقعی که دست بهتر را فولد می‌کنید سود‌های ظریفی را که از دستهای ضعیفتر کسب کرده‌اید محو می‌کند. فرض کنید شما با جفت بالا (Top Pair) در دو مرحله برای کسب ارزش شرط بستید و در ریور امکان رنگ ایجاد شد. هر چند ممکن است اگر در ریور شرط ببندید و کال شوید باز هم دست برتر را داشته باشید ولی این برتری همیشه وجود ندارد و حریف برخی از دست‌های رنگ را هم در طیف دستهای خود دارد و ممکن است برخی پِر‌های ضعیف‌تر را به بلوف تبدیل کند، به خصوص اگر بلاکر به رنگ ناتس یا دومین رنگ ناتس داشته باشند. در این مواقع احتیاط کنید، پات را کنترل کنید و مطمئن باشید که به نمایش کارتها (showdown) می‌رسید.

با دستهای قدرتمند ولی نه فوق العاده، ری رِیز‌ها را فقط کال کنید

یک اشتباه متداول بازیکنان مبتدی این است که اجازه می‌دهند کنترل اندازه پات با دستهای قوی مثل پاکت ده (TT) و آس و بی‌بی همخال (AQs) پیش از فلاپ از دستشان خارج شود. فرض کنید با یکی از این دستها بازی را از پوزیشن دیلر باز می‌کنید و یک بازیکن خوب از بیگ بلایند ما را ری رِیز می‌کند. اگر در اینجا ما شرط چهارم را ببندیم ممکن است طیف دستهای حریف را به صورت نامطلوبی فیلتر و محدودکنیم. و علاوه بر آن خیلی از مواقعی که در مقابل شرط جهارم ادامه می دهد به صورت آل این است. در صورت مواجه شدن با این آل این به سرعت از بستن شرط چهارم پشیمان می شویم چرا که فولد کردن باعث هدر رفتن شانس زیادی می شود و کال کردن هم ممکن است کل استکمان را به باد بدهد. راه حل مقابله، این است که اندازه پات را کنترل کنیم و به سادگی ری-رِیز حریف را فقط کال کنیم و طیف دستهای او را گسترده‌تر نگه داریم به طوری که همچنان وضعیت مناسبی در مقابل طیف دستهای او داشته باشیم.

نتیجه‌گیری

  • پات کنترل یکی از بخشهای بازی پوکر است که شاید جذابیت کمتری داشته باشد ولی یکی از اجزای مرکزی بردن در پوکر است. در ادامه خلاصه‌ای از مواردی که در این مقاله آموختیم می‌آوریم:
  • اگر دستتان هم متوسط است و هم آسیب‌پذیری کمی در مقابل کارتهای بعدی دارد، اغلب نیازی به شرط بستن وجود ندارد.
  • بهترین راه بهره برداری از دیوانه‌ها این است که با دستهای با قدرت متوسط خود به صورت بلوف‌گیری کنید.
  • از شرط بستن و سپس فولد کردن دستهای قرعه خوب هنگامی که می‌دانید حریفتان می‌تواند آل این کند اجتناب کنید.
  • از بستن شرطهای ظریف برای کسب ارزش در مرحله ریور در مقابل حریفانی که می توانند به صورت بلوف شما را رِیز کنند اجتناب کنید.
  • وقتی دستتان به قدر کافی برای کال کردن ری ریز خوب است ولی برای آل این شدن پیش از فلاپ خوب نیست از بستن شرط چهام اجتناب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید