دسته‌ها

ریاضی پوکر هولدم
استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکرریاضیات در پوکرمقالات عمومی

همه آدزها و ریاضی پوکر که دانستن آنها برای بردن در پوکر هولدم ضروری است

شما لازم نیست همه اعداد و ارقام مربوط به آدزها را حفظ کنید، ولی داشتن ایده کلی از مهمترین آنها ضروری است

بر خلاف توصیه‌ای که برخی از استراتژی های پوکر ترویج می‌کنند لازم نیست کل لیست آدز‌ها و ضرایب شانس را به خاطر بسپارید و ریاضی پوکر پیچیده ای برای تبدیل شدن به یک بازیکن برنده در پوکر هولدم به کار بگیرید.

ولی برخی ضرایب شانس و احتمالات ساده در بازی پوکر هولدم وجود دارند که باید به خوبی آنها را درک کرده باشید تا هنگامی که دستهای قرعه مثل پای رنگ یا پای استریت دارید از آنها استفاده کنید یا مانع آن شوید که حریفانتان به طور سودآوری به دنبال کارتهای بعدی باشند.

مخلص کلام این است:

اگر فکر می‌کنید که دست قرعه شما در صورت کامل شدن دست بهتر خواهد بود؛ کافی است که آدز یا شانس کامل شدن دستتان را بدانید و با آدز یا ضریب شانسی که برای کال کردن نسبت اندازه پات دریافت می‌کنید مقایسه کنید. تا از لحاظ ریاضی پوکر در مورد بازی صحیح تصمیم بگیرید.

در میز پوکر خیلی از مواقع در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرید پس باید عادت کنید که آدز یا شانس واقعی کامل شدن دستتان را با پات آدز (ضریب شانسی که برای کال کردن نسبت به اندازه پات دریافت می کنید) مقایسه کنید.

آدزهایی که در این سری مقالات آموپش پوکر هولدم آورده می شود به دو بخش پیش از فلاپ و بعد از فلاپ تقسیم می‌شوند. دانستن برخی از آنها ضروری است و بعضی از آنها صرفا برای جذابیت و سرگرمی آورده شده اند.

شانس دریافت یک دست مشخص پیش از فلاپ خارج از کنترل شما است ولی دانستن آن به شما کمک می کند که انتظارات غیر واقع بینانه نداشته باشید.

ریاضی پوکر هولدم

آدز ها و احتمالات مربوط به پیش از فلاپ 

متداول ترین تصمیمات در بازی و مهمترین مواردی که به خاطر سپردن آنها ضروری است.

در این مقاله اگر توصیه بر این باشد که یک عدد و رقم ضروری را به خاطر بسپارید که متناوبا با آن برخورد خواهید داشت، آن را به صورت برجسته می‌آوریم و در پرانتز هم احتمال آن را به صورت درصد ذکر می کنیم.

این آدز ها در واقع تاثیری روی استراتژی پوکر شما ندارد. ولی جالب است بدانید که هر دست عالی در پوکر چقدر می‌تواند به ندرت اتفاق بیفتد. درک این موضوع هم مهم است که برخی از پوکر بازان چطور به همه کارت‌های همخال که نسبتا با تناوب زیادی اتفاق می‌افتد بیش از حد بها می‌دهند. ولی شانس اینکه این دستها ارتقا پیدا کنند خیلی کمتر از انتظار آنهاست.

احتمال اینکه دستهای خاصی پیش از فلاپ به شما داده شود

 • یک دست پاکت جفت: ۱۶ به ۱ (۵٫۹%)
 • دو کارت همخال: ۳٫۲۵ به ۱ (۲۳٫۵%)
 • آس و شاه (همخال یا غیرهمخال): ۸۱٫۹ به ۱ (۰٫۹%)
 • یک آس خالی: ۵٫۷ به ۱ (۱۵%)
 • پاکت آس: ۲۲۰ به ۱ (۰٫۵%)
 • پاکت آس یا پاکت شاه: ۱۱۰ به ۱ (۱%)

دانستن شانس جور شدن دست با فلاپ در پوکر هولدم ممکن است باعث تجدید نظرتان در برخی از دستهایی که عموما بازی می کنید شود

شانس جور شدن دست با فلاپ

اینجاست که استراتژی پوکر واقعی و مقایسه پات آدز با آدز ساختن دست بهتر نقش بازی می‌کنند و موضوعیت پیدا می‌کنند. در ادامه متداول‌ترین موقعیت‌هایی را که به دنبال جور کردن دست خود با فلاپ هستید آورده‌ایم. ایده هوشمندانه‌ای است که اعداد را به طور تقریبی هم که شده به خاطر بسپارید تا هنگام بازی بتوانید با سرعت بیشتری تصمیمات پیش از فلاپ صحیحی بگیرید.

 • احتمال آمدن یک کارت از رتبه پاکت در دست شما (ست زدن): ۷٫۵ به ۱ (۱۱٫۸%)
 • احتمال جفت شدن حداقل یکی از دو کارت غیر جفت شما در فلاپ: ۲٫۱ به ۱ (۳۲٫۴%)
 • احتمال آمدن حداقل دو کارت همخال با کارت های همخال دست شما در فلاپ: ۷٫۵ به ۱ (۱۱٫۸%)
 • احتمال رنگ شدن در فلاپ با دو کارت همخال: ۱۱۸ به ۱ (۰٫۸%)
 • احتمال دو پر شدن در فلاپ با دو کارت غیر جفت: ۴۹ به ۱ (۲%)

موقعیت‌های آل این یک به یک

این حالت بیشتر در پوکر تورنمنت اتفاق می‌افتد وقتی فقط دو بازیکن درگیر هستند و یکی از آنها آل این شده است. وقتی تمام پولتان پیش از فلاپ در مقابل یک حریف به میان می‌آید، تصمیم‌گیری‌های بعدی وجود ندارد و کارت‌ها تا ریور پخش می‌شود تا برنده پات مشخص شود.

رقابت های آل این پیش از فلاپ

 • پاکت های بالاتر در مقابل پاکت های پایین تر (مثلا AA در مقابل KK): پاکت جفت بالاتر حداقل ۸۰% شانس برد دارد.
 • پاکت آس در مقابل دو کارت غیر جفت (AA در مقابل KQ): پاکت آس حداقل ۸۰% شانس برد دارد.
 • یک پاکت در مقابل دو کارت بالاتر (QQ در مقابل AK): پاکت جفت حداقل ۵۲% شانس دارد. به این موقعیت نزیک به پنجاه-پنجاه معمولا سکه انداختن (شیر یا خط) هم گفته می شود.
 • پاکت در مقابل یک کارت بالاتر (JJ در مقابل A10): پاکت جفت حداقل ۶۶% شانس برد دارد.
 • دو کارت بالا در مقابل دو کارت پایین: (AK در مقابل Q10): کارتهای بالاتر حداقل ۵۷% شانس دارد.
 • یک کارت بالاتر در مقابل دو کارت دیگر (A3 در مقابل J10) کارت بالاتر بیش از ۵۰% شانس دارد.
 • کیکر بالاتر (AK در مقابل AJ) کیکر بهتر حداقل ۷۰% برتری دارد.

در مقاله بعدی با ریاضی پوکر هولدم و احتمالات بعد از فلاپ و چند عدد و رقم جالب دیگر همراه شما خواهیم بود. پس با مدرسه پوکر وای همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید