دسته‌ها

احتمالات و ریاضیات پوکر هولدم
استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکرریاضیات در پوکرمقالات عمومی

ریاضیات پوکر هولدم – شانس‌ها و احتمالات در مرحله فلاپ

مرحله فلاپ نقطه عطف پوکر هولدم است. اینجاست که باید بزرگترین و سنگین‌ترین تصمیماتتان را با استفاده از ریاضیات پوکر هولدم بگیرید. دانستن احتمال و آدز ارتقای دستتان بعد از فلاپ یکی از مهمترین مواردی است که باید در پوکر تگزاس هولدم به خاطر بسپارید.

این احتمالات و آدز ها در ترکیب با قابلیت خواندن حریف به کلی تعیین می‌کند که آیا باید با یک دست قرعه ادامه بدهید یا خیر، و اینکه چطور کاری کنید که ادامه دادن حریفتان با دست‌های قرعه در مقابل دست ساخته‌شده‌ی شما بازیِ اشتباهی باشد.

ریاضیات پوکر هولدم

برگ برنده یا اوت

در مرحله فلاپ است که اوت‌ها به مسیر فکری شما وارد می‌شود و همه این آدز های تگزاس هولدم شکل می‌گیرند و استفاده از ریاضیات پوکر بیشترین اهمیت را پیدا می‌کند. برای مثال اگر شما ۴ کارت از یک رنگ را داشته باشید ۹ برگ برنده یا اوت برای کامل کردن رنگتان در مرحله ترن دارید زیرا ۱۳ کارت از هر خال وجود دارد و شما ۴ تا از آنها را دارید. ۹ کارت رو نشده وجود دارد که می‌تواند رنگ شما را کامل کند بنابراین ۹ اوت از ۴۷ کارت ناشناخته (۵۲ کارت دسته ورقها – دو کارت دست شما – ۳ کارت روی فلاپ)  برای شما وجود دارد. بدین شکل می‌توان شانس‌ها و احتمالات پوکر هولدم را محاسبه کرد.   ۰٫۱۹۱ = ۹/۴۷ یا ۱۹٫۱% شانس خوردن رنگ در مرحله ترن.

شانس و احتمال پای رنگ و پای استریت کشیدن قرعه برای پای رنگ یا پای استریت دوطرفه، یا نگرانی از این که حریفتان در صدد آن باشد یکی از متداول‌ترین سناریو‌ها در پوکر هولدم است. در اینجا هم باید احتمال و آدز کامل شدن دستتان را با پات آدز (ضریب مقدار پات به اندازه شرط) دریافت می‌کنید مقایسه کنید تا ببینید که آیا ادامه دادن و پیگیری پای رنگ یا استریت‌تان صحیح است یا نه.

احتمال و شانس کامل شدن برخی دست‌های فلاپ در مرحله ترن

 • وقتی در فلاپ پای رنگ دارید، شانس رنگ شدن در مرحله ترن ۴٫۲ به ۱ یا (۱۹٫۱%) است.
 • وقتی در فلاپ پای استریت دو طرفه دارید، شانس استریت شدن در مرحله ترن ۴٫۹ به ۱ یا (۱۷٫۹%) است.
 • وقتی در فلاپ سِت هستید، شانس فول هاوس یا کاره شدن در مرحله ترن ۵٫۷ به ۱ یا (۱۴٫۹%) است.
 • وقتی در فلاپ دو پر هستید؛ شانس فول هاوس شدن در مرحله ترن ۱۰٫۸ به ۱ یا (۸٫۵%) است.

* توجه داشته باشید که اعداد بالا با دقت خوبی در مرحله ترن هم برای محاسبه شانس کامل شدن دست در ریور کاربرد دارند.

شانس کامل شدن بعضی از دست‌های فلاپ تا مرحله ریور

مجموعه احتمالات و آدز های زیر شانس کامل شدن دست‌های فلاپ را تا مرحله ریور ارائه می‌کند. بنابراین دو کارت باقی مانده است.

 • وقتی در فلاپ پای رنگ دارید، شانس رنگ شدن تا مرحله ریور ۱٫۹ به ۱ یا (۳۵%) است.
 • وقتی در فلاپ پای استریت دو طرفه دارید، شانس استریت شدن تا مرحله ریور ۲٫۲ به ۱ یا (۳۲%) است.
 • وقتی پای استریت گاتشات دارید، شانس استریت شدن تا مرحله ریور ۵٫۱ به ۱ یا (۱۷%) است.
 • وقتی در فلاپ دو پر هستید؛ شانس حداقل فول هاوس شدن تا مرحله ریور ۵ به ۱ یا (۱۷٫۷%) است.
 • وقتی در فلاپ سِت هستید، شانس حداقل فول هاوس شدن تا مرحله ریور ۲ به ۱ یا (۳۳٫۴%) است.
 • وقتی در فلاپ یک پِر هستید، شانس حداقل سه تایی شدن تا مرحله ریور ۱۰٫۹ به ۱ یا (۸٫۴%) است.
 • وقتی در فلاپ پای استریت فلاش دو طرفه هستید، شانس ارتقای دستتان به حداقل استریت تا مرحله ریور ۰٫۹ به ۱ یا (۵۴٫۱%) است.
 • وقتی در فلاپ پای استریت فلاش دو طرفه هستید، شانس استریت فلاش شدن تا مرحله ریور ۱۰٫۹ به ۱ یا (۸٫۴%) است.

برخی از آدز های پوکر تگزاس هولدم (صرفا برای سرگرمی)

این اعداد و آمار احتمالا تاثیر زیادی روی بازی شما ندارد ولی شاید دانستن برخی از غیر محتمل ترین آدز ها در پوکر هولدم برایتان جالب باشد.

 • وقتی پیش از فلاپ یک پاکت پِر دارید، شانس اینکه در فلاپ کاره شوید ۴۰۰ به ۱ یا ۰٫۲% است.
 • شانس اینکه اینکه در یک میز ده نفره کسی آس یا شاه در دستش نداشته باشد ۷۰ به ۱ یا ۱٫۴% است.
 • شانس اینکه در پنجاه دست متوالی یک آس یا یک پِر دریافت نکنید ۸۷۸۹۷ به ۱ یا (۰٫۰۱%) است.
 • احتمال اینکه چهار باز متوالی پاکت آس بیاورید ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴% است.

نکته قابل توجه در مورد احتمالات و آدز پوکر هولدم

هیچ کدام از احتمالات پوکر هولدم بدون توجه به مقوله پات آدز یعنی ضریبی که بین میزان شرط و مبلغ پات وجود دارد، موضوعیت ندارد.

در هولدم نامحدود اغلب باید شانس ضمنی یا implied odds را هم لحاظ کنید به خصوص اگر دقیقا می‌دانید در یک دست کجای کار قرار دارید. شانس ضمنی به مبلغی گفته می‌شود که بعد از کامل شدن دستتان می‌توانید از حریف استخراج کنید.

ریاضیات پوکر هولدم – احتمالات و آدز پیش از فلاپ

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید