دسته‌ها

جاناتان لیتل فور-بت دوپیر پات پوکر
شرح یک دست

آنالیز دست – دوپیر در پات فور-بت شده در پوکر

این آموزش پوکر از زبان جاناتان لیتل (Jonathan Little) نویسنده و پوکریست حرفه‌ای نوشته شده است و در مورد دوپیر شدن در یک پات فور-بت شده صحبت می‌کند، نکات مثبتی از آن فرا خواهید گرفت!


جاناتان لیتل (Jonathan Little:

اخیرا به فلوریدا رفتم تا در تورنومنت WPT شرکت کنم. در دو هفته اخیر من در سه تورنومنت WPT با ورودی‌های ۳,۵۰۰$ – ۱۰,۰۰۰$ و ۱۵,۰۰۰$ شرکت کردم. در روز اول تورنومنت با ورودی ۱۰,۰۰۰$ در شرایط سختی قرار گرفتم و فکر می‌کنم که اشتباه کردم و بی‌دلیل به حریف پول دادم.

دوپیر در پات فور-بت شده در پوکر

جاناتان لیتل فور-بت دوپیر پات پوکر

استک موثر ۴۱,۰۰۰  بود و بلایند ۲۰۰/۴۰۰ و آنته ۵۰، همه بازیکنان فولد دادن و من در دیلر پوزیشن با AK ریز دادم و مبلغ را به ۱,۰۵۰$ رساندم. کمی قبل‌تر از آن دست‌هایم را در دیلر پوزیشن فولد می‌دادم، چرا که هر دو بازیکن اسمال و بیگ-بلایند بسیار خوب بازی می‌کردند. بازیکنی که در اسمال-بلایند بود و همیشه او را در مسابقات می‌دیدم ری-ریز کرد و مبلغ را به ۳,۵۰۰ رساند. به نظر می‌رسید که دست خوبی دارد و صرفا هدفش این نیست که با من درگیر شود. حسم این بود که او در برابر بازیکنان خوب مستقیم و بی‌کلک بازی می‌کند و بیشتر علاقه دارد در برابر آماتورها قرار بگیرد.

فکر می‌کنم که ری-ریز او بازی خوبی بود، من نیز فور-بت کردم. در پوکر گاهی اوقات با برخی دست‌ها فور-بت می‌کنم و بلوف می‌زنم، همچنین باید این کار را با دست‌های خوبم نیز انجام می‌دادم، درنتیجه فور-بت کردم و مبلغ را به ۷,۶۰۰ رساندم. اسمال-بلایند چند لحظه فکر کرد و کالم کرد. در این لحظه گمان کردم که محدوده دست‌های بسیار قوی دارد که احتمالا تمام دست‌های پرمیوم شامل آن می‌شوند. اینکه دست‌هایی مثل ♠۷♠۸ یا ۳۳ ببینم دور از انتظار بود، البته شاید با چنین دست‌هایی هم ری-ریز می‌کرد تا از وارد شدن بیگ-بلایند به بازی جلوگیری کند، چرا که بازیکن بسیار قوی‌ای بود. وقتی که بازیکن بیگ-بلایند بسیار قوی است، باید با بیشتر دست‌هایی که قابلیت بازی دارند ری-ریز کنید تا از ورود او به بازی جلوگیری کنید. وقتی که بیگ-بلایند ضعیف است، ترجیحا می‌توانید کال کنید و اجازه دهید فلاپ را ببیند، چرا که مشکل زیادی به وجود نمی‌آورد.

دوپیر در پات فور-بت شده در پوکر

فلاپ

فلاپ ۲۳۵ خورد. حریف چک داد، من نیز چک دادم. فکر نمی‌کنم بت کردن روی چنین فلاپی فایده داشته باشد، چرا که حریف با بیشتر دست‌هایش کال خواهد کرد. اگر اُورپیر داشته باشد که یک کارت آن خشت باشد، هر بتی را کال خواهد کرد. اگر هم نداشته باشد، می‌توانم با مبلغ کمتری به شوداون برسم.

ترن

ترن ♠A خورد و من تاپ-پیر، تاپ-کیکر شدم. اما حریف من ۸,۰۰۰ در پات ۱۶,۰۵۰ بت کرد که باعث تعجبم شد. انتظار نداشتم بت کند، چرا که با توجه به فور-بت در پری-فلاپ و چک روی فلاپ آس تا حد زیادی متناسب با دست‌های من بود. با این وجود، نمی‌توانستم فولد بدهم. حریف ممکن بود دست‌هایی مثل AQ یا AJ داشته باشد و یا با دستی مثل ♠KQ بلوف بزند. درباره ست‌، استریت و دوپیر نگرانی چندانی نداشتم چرا که نظر نمی‌رسید فور-بت در پری-فلاپ را با چنین دست‌هایی کال کرده باشد. ریز دادن انتخاب بدی بود چرا که حریف بازی بسیار خوبی داشت، کال کردن او باعث می‌شد بازی بسیار سخت شود و دست‌های ضعیف‌تر خود را بریزد. تمام این مسائل باعث شد کال کنم.

دوپیر در پات فور-بت شده در پوکر

ریور

ریور ♣K خورد و تاپ-تو-پیر شدم. حریف ۲۵,۳۵۰ در پات ۳۲,۰۵۰ آل-این زد. در چنین لحظه‌ای دست قوی من صرفا به یک دست متوسط که فقط توانایی بلوف گرفتن را دارد تبدیل شد. فکر نمی‌کنم که حریف با AQ یا حتی دوپیر ضعیف‌تر این کار را کرده باشد. همچنین اگر او ولیو-بت کرده باشد، باید فلاش، ست یا استریت باشد. بیشتر استریت‌ها و ست‌های او با توجه به بازی پری-فلاپ از ذهن من حذف شدند. درنتیجه ولیو-بت او صرفا می‌توانست با فلاش انجام شده باشد. با اینحال فلاش‌های کمی می‌توانست در محدوده دست‌های حریف من وجود داشته باشد، دست‌هایی مثل AK, AQ, AJ و KQ سوتد خشت. ممکن بود فلاش ضعیف‌تری نیز داشته باشد اما فکر نمی‌کنم که با آن‌ها من را ری-ریز کرده باشد یا فور-بت کال کرده باشد.

مشکل اصلی اینجا بود که نمی‌توانستم دست‌های زیادی پیدا کنم که حریف با آن‌ها بلوف زده باشد. اگر او A یا K داشت و فلاش نشده بود، چک می‌داد و امیدوار بود تا در شوداون برنده شود. حتی فکر نمی‌کنم که دستی مثل ♠JJ را به بلوف تبدیل کرده باشد. با توجه دست‌هایی که از او دیده بودم نیز به نظر نمی‌رسید به من با کل استکش بلوف بزند و چنین ریسکی کند.

ریز دادن با دست‌های دراو در پوکر

با اینحال این دست در یک تورنومنت ورودی ۱۰,۰۰۰$ اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که تمام بازیکنان قابلیت این را دارند که هر از چندگاهی بلوف بزنند. ولیو-بت صرفا شامل فلاش‌های قوی می‌شد، احتمالا مجبور بودم کال کنم چرا که اگر یک درصد بلوف زده باشد، فولد دادن بسیار ناراحت‌کننده می‌شد. طبق قوانین پات-آدز من نیاز داشتم ۳۰٪ مواقع برنده شوم. اگر حریف ۴ ترکیب کارت برای ولیو-بت داشت (در بالا ذکر شد) و ۲ ترکیب کارت برای بلوف، کال من متوسط محسوب می‌شد. یعنی اگر با هر بخشی از دست‌های خود بلوف زده باشد، کال کردن برایم اجباری می‌شود. اگر دست‌هایی مثل ۴۴ یا ۶۷ را در محدوده دست‌های او می‌گنجاندم، کال کردن واقعا انتخاب بدی محسوب می‌شد، با اینحال دست‌های او برای بلوف زدن نیز بسیار گسترده‌تر می‌شدند. دقت کنید در چنین شرایطی، حتی اگر با فلاش‌دراوهای کامل‌نشده‌اش بلوف زده باشد، باز هم بیشتر دست‌هایی که در محدوده دست‌های او قرار دارند من را شکست می‌دهند.

بعد ازینکه مدت زیادی فکر کردم و دستم قوی به نظر می‌رسید، به ناچار تصمیم گرفتم کال کنم. حریف KQ شو کرد و سکند ناتس بود. دفعه بعدی سعی می‌کنم به غرایزم در پوکر اعتماد کنم!

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید