دسته‌ها

قوانین بازی پوکر

نحوه تعیین دست برنده در بازی پوکر تگزاس هولدم

یکی از مسائلی که باید پیش از اقدام به بازی کردن پوکر فرا بگیرید، نحوه تعیین دست برنده است.

ممکن است مسئله تعیین دست برنده به نظر آسان بیاید، اما نباید فراموش کنید که تعداد سناریوهای بازی پوکر بسیار زیاد است و این مسئله برای یک بازیکن تازه‌کار همیشه ساده نیست.

قدم اول این است که باید دست‌های رسمی بازی پوکر را حفظ کنید یا از آن پرینت بگیرید تا به مرور بتوانید آن‌ها را به خاطر بسپارید.

به محض این که قوانین ساده‌ای مثل برتری فلاش به استریت را یاد گرفتید، یا مثلا فهمیدید که سه یکجور از دو جفت سر است، می‌توانید شروع کنید.

پس از این که دست‌های برنده را یاد گرفتید و به خاطر سپردید، لازم است یاد بگیرید که چطور باید کدام دست ۵ کارتی پوکر، بهترین ترکیب از بین ترکیب‌های موجود است. از اینجا به بعد، می‌توانید تعیین کنید که کدام دست ۵ کارتی پوکر، برنده پات می‌شود.

۳ قانون طلایی برای تعیین بهترین دست پوکر

تعیین دست برنده در پوکر تگزاس هولدم

تعیین دست برنده پوکر معمولا کار چندان سختی نیست. اگر یک بازیکن فلاش داشته باشد و هیچ بازیکن دیگری فلاش یا فلاشی بهتر نداشته باشد، تعیین فرد پیروز کار بسیار آسانی است.

اما در برخی از موارد، کار خیلی هم آسان نیست و ممکن است بازیکنان با سردردگمی مواجه شوند.

پیش از هر چیزی، لازم است این سه قانون مربوط به دست‌های پوکر را فرا بگیرید:

  • شما باید بهترین دست ممکن را با استفاده از ۵ کارت ایجاد کنید
  • هر یک از ۵ کارت در تعیین قدرت دست تایر دارند
  • هر کارتی که خارج از این ۵ کارت باشند، تاثیری در قدرت دست شما نخواهند داشت

اگر شما پوکر تگزاس هولدم بازی می‌کنید، بازیکنان حق دارند ترکیبی از کارت‌های موجود در دست خود و یا کارت‌های روی میز ایجاد کنند تا بهترین دست پوکر خود را ایجاد کنند.

این مسئله به این معنا است که اگر بهترین دست ۵ کارتی ممکنی که بازیکن می‌تواند داشته باشد، با کارت‌های روی میز تکمیل شود، پس این دست او، آخرین دست او است و به این کار، بازی کردن میز گفته می‌شود. بازیکن همچنین می‌تواند از یک یا دو کارت خود برای ایجاد بهترین دست ۵ کارتی ممکن استفاده کند.

مثال‌هایی برای تعیین دست برنده در پوکر

در این بخش قصد داریم به چند سناریوی احتمالی گیج‌کننده بپردازیم و تعیین کنیم که کدام دست‌ها در این بین برنده خواهند بود.

مثال ۱: یک یا بیشتر از یک بازیکن فلاش داشته باشند

در چنین مواردی، بازیکنی که دارای قوی‌ترین دست فلاش است برنده خواهد بود. این مسئله شامل تمام ۵ کارت می‌شود. برای مثال، اگر

بازیکن ۱ دارای یک آس و ۶ هم‌خال دل باشد

و بازیکن ۲ دارای یک شاه و یک سرباز از همان خال دل باشد

و کارت‌های روی میز عبارت باشند از ۸ و ۵ و بیبی دل، ۱۰ گشنیز و ۲ پیک باشد،

بهترین دست ممکن برای بازیکن ۱ عبارت است از تک، بیبی، ۸، ۶ و ۵ دل

بهترین دست ممکن هم برای بازیکن ۲ عبارت است از شاه، بیبی، سرباز، ۸ و ۵ دل

در این دست، با این که بازیکن ۲ دارای دست به ظاهر قوی‌تری است، اما بازیکن ۱ به دلیل داشتن آس که قوی‌ترین کارت است و قوی‌ترین فلاش را می‌سازد، برنده پات می‌شود.

مثال ۲: یک فلاش دیگر، با این تفاوت که کارت‌های روی میز کارت‌های فلاش بیشتری دارد

بازیکن ۱ دارای یک آس گشنیز و یک ۷ خشت باشد

بازیکن ۲ دارای یک بیبی پیک و یک ۶ خشت باشد

و کارت‌های روی میز عبارت باشند از ۹، سرباز، شاه و آس خشت مضاف بر ۲ پیک

در این حالت، بازیکن شماره ۱ برنده پات خواهد بود. دلیلش هم این است که وقتی به دست‌ها نگاه کنیم، ۵ کارت بازیکن شماره ۱ قوی‌تر از دست ۵ کارت بازیکن شماره ۲ است:

بهترین دست ممکن برای بازیکن شماره ۱ عبارت است از تک، شاه، سرباز، ۹ و ۷ خشت

بهترین دست ممکن برای بازیکن شماره ۲ هم عبارت است از تک، شاه، سرباز، ۹ و ۶ خشت

همان ور که می‌بینید، کارت‌ها مشابه همدیگر هستند، تا این که به کارت پنجم می‌رسیم. از آن جا که کارت ۷ خشت از ۶ خشت بالاتر است، بازیکن شماره ۱ برنده این دور خواهد بود.

اگر به جای ۲ پیک، یک خشت دیگر روی میز بود، هر دو بازیکن فلاشی یکسان داشتند، میز را بازی می‌کردند و در آن حالت، پات میان آن‌ها تقسیم می‌شد.

مثال ۳: دو بازیکن دو جفت دارند

وقتی هر دو بازیکن دو جفت دارند، ممکن است بازیکنان آماتور نتوانند به راحتی محاسبه کنند که کدام دست برنده است. به این مثال توجه کنید:

کارت‌هار روی میز عبارت باشند از شاه خشت، بیبی و ۲ پیک، ۳ دل و ۲ گشنیز

کارت‌های بازیکن شماره ۱ عبارت باشد از تک خشت و تک گشنیز

کارت‌های بازیکن شماره ۲ عبارت باشد از شاه و بیبی دل

در این حالت، بازیکن شماره ۱ برنده تمام پات خواهد بود. وقتی دو جفتی داریم، جفت بالاتر است که ارزش دست را تعیین می‌کند. تنها در صورتی به سراغ محاسبه جفت دوم خواهیم رفت که جفت اولی هر دو بازیکن دارای ارزشی برابر باشد.

اگر هر دو جفت دارای ارزشی برابر باشند، کارت پنجم است که تعیین می‌کند کدام بازیکن برنده است. کارت پنجم را در این شرایط با نام کیکر می‌شناسند.

در این شرایط، بازیکن شماره یک جفت آس و یک جفت ۲ دارد و کیکر آن شاه است. بازیکن شماره ۲ هم یک جفت شاه و یک جفت بیبی دارد و کیکر آن ۳ دل است. از آن جا که آس دارای ارزش بیشتری نسبت به شاه است، بازیکن شماره ۱ تمام پات را می‌برد.

کدام دست برنده می‌شود؟

میز: شاه خشت، ۹ پیک، ۹ خشت، ۹ دل، ۹ گشنیز

بازیکن ۱: آس خشت و ۲ گشنیز

بازیکن ۲: شاه پیک و شاه گشنیز

یک لحظه وقت بگذارید و به این وضعیت توجه کنید. حیرت انگیز است. وجود ۴ کارت ۹ در میز باعث شده است شرایط کمی پیچیده باشد.

بازیکن شماره ۱ در نگاه اول چیزی برای عرضه ندارد، حالا دارای کیکری قدرتمند به نام آس است.

با وجود این که بازیکن شماره ۲ یک فول هاوس متشکل از سه شاه و دو ۹ دارد، پس از رو شدن ۹ چهارم، دارای کیکر شاه خواهد بود.

در این حالت، بازیکن شماره ۱ برنده تمام پات است.

دست پیروز در اوماها

تعیین دست پیروز در اوماها کاملا مشابه تگزاس هولدم است؛ با یک تفاوت کوچک:

هر بازیکن باید بهترین دست ممکن را با دقیقا دو کارت از دست خود ایجاد کند و سه کارت هم از میز بردارد.

این مسئله به این معنا است که اگر چهار کارت دل روی میز باشد و شما تنها یک دل در دست داشته باشید، شما نمی‌توانید فلاش داشته باشید و باید دقیقا دو کارت از دست خود را استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید