دسته‌ها

پات کنترل در پوکر اوماها
پات لیمیت اوماها (PLO)شرح یک دست

استراتژی پوکر اوماها – کنترل اندازه پات در پوکر PLO

«آرون جونز» یک دست پوکر اوماها و فایده‌های پات کنترل را شرح می‌دهد.

تحلیل دست پوکر اوماها توسط پوکر باز حرفه ای

نام پوکر باز: «آرون جونز» ملقب به “AEJones”

 

مفهوم مورد بحث:

کنترل اندازه پات در پوکر اوماها

آرون جونز که در دنیای پوکر آنلاین با نام کاربری “AEJones” شناخته می‌شود، یکی از هوشمندترین ذهن‌ها را در پوکر دارد. مهارت او در بیان فرآیند فکری‌اش باعث شد که سایت آموزش پوکر خودش را راه اندازی کند و در مورد انواع مختلف پوکر ویدئوهای آموزشی بسازد.

جونز متخصص پوکر کش گیم در سایت آموزش پوکر فیل آیوی هم بود. بازی اصلی او در پوکر آنلاین تگزاس هولدم در میز شش نفره است، ولی در همه انواع پوکر و هم در پوکر تورنمنت و هم در پوکر کش گیم به موفقیت رسیده است.

این پوکر باز اهل ایندیانا ۴۳۱,۷۰۳$ درآمد از تورنمنت های پوکر لایو داشته است و ۷۶,۳۱۰$ هم از تورنمنت های پوکر آنلاین درآمد داشته است. همه اینها در کنار ۱٫۶$ میلیون درآمدش از کش گیم های پوکر آنلاین بوده است.

در ادامه مصاحبه‌ی او در مورد یک دست پوکر اوماها که با نفرات کم بازی شده است را می‌خوانیم.

در یک کش گیم لایو پوکر اوماها قهرمان ما با استک ۳,۲۰۰$ در پوزیشن میانی قرار دارد و با یک رِیز به اندازه پات با دست ۹-۹-۷-۷ بازی را باز می‌کند. او توسط بازیکن کات آف و بازیکن پوزیشن دیلر کال می‌شود که هر دوی آنها استک ژتونهای بزرگتری نسبت به او دارند.

فلاپ به صورت ۱۰-♣۷-۵ آمد و بازیکن ما (هیرو) ۴۵$ شرط می‌بندد. بازیکن کات آف فولد می‌کند و بازیکن دیلر به ۲۰۵$ رِیز می‌کند. هیرو به ۶۷۵$ ری-رِیز می‌کند و توسط دیلر کال می‌شود.

در مرحله ترن ۸ می‌آید، هیرو ۱,۴۰۰$ شرط می‌بندد و دوباره کال می‌شود. در مرحله ریور ♣۴ می‌آید و هیرو ۱,۱۰۰$ آخر خودش را وسط می‌گذارد. او کال می‌شود و حریفش دست ۹-۸-۶-۵ را نشان می‌دهد و پات را برمی‌دارد.

 

مصاحبه و تحلیل این دست پوکر اوماها

سوال: آیا رِیز پیش از فلاپ هیرو و ورود او به بازی مورد قبولت است؟ آیا این بازی استاندارد است و اینکه چه طیفی را برای ورود پوزیشن هایجک به بازی مناسب می‌دانی؟

آرون جونز: گفتنش سخت است. برای دستهایی مثل هر چهار کارت بالاتر از هشت یا نُه، هر چهار کارت پایین پشت سر هم، هر دست حداکثر دارای یک فاصله، گفتنش سخت است چون ترکیبات دست های پوکر اوماها خیلی زیاد است؛ ولی ۹-۹-۷-۷ دوتایی همخال به راحتی می‌تواند گزینه رِیز برای ورود به بازی باشد. این دست مثل یک دست درجه یک است. با همه دستهای دارای دو جفت از هر پوزیشنی می‌توان به عنوان نفر اول با رِیز وارد بازی شد.

این دست‌ها در پوکر اوماها خیلی خوب بازی می‌شوند. به خصوص در پات‌های هدزآپ زیرا می‌توانند در فلاپ سِت شوند و اگر بتوانید نسبت استک-به-پات نسبتا پایینی ایجاد کرده باشید تقریبا می‌توانید با هر سِتی کل استک خود را به میان بیاورید. اگر بازیکنی با دستی مثل K-Q-J-10 در فلاپ ۱۰-۷-x جفت بالا شده باشد با توجه به پات آدز یک جورهایی مجبور است با دستش ادامه دهد چون در مقابل پاکت آس یا همچین چیزهایی آدز مناسبی دارد.

این دستها خوب بازی می‌کنند ولی لزوما وقتی استک ژتونها عمیق باشد، این طور نیست زیرا در آن صورت باید نگران ست روی ست شدن باشید، یا نتوانید در فلاپی مثل Q-9-x با دست ۹-۹-۷-۷ همه پول را به میان بیاورید. ولی اگر نسبت استک-به-پات مناسب باشد، می‌توانید با آن تا انتها بروید. در این دست چون استک ژتونهایمان خیلی عمیق است، نگرانی‌هایی در این باره وجود دارد.

سوال: بازیکن ما به عنوان نفر ۴۵$ در فلاپ شرط می‌بندد و توسط حریف در پوزیشن دیلر به $۲۰۵ رِیز می‌شود. ما او را به عنوان بازیکنی با حرکات دیوانه‌وار می‌شناسیم که در اکثر موقعیت‌ها به دستهایی مانند دو پر بیش از حد بها می‌دهد. اگر این فرض را داشته باشیم به نظرت کدام گزینه بهتر است: فولد کردن، فقط کال کردن، یا ری-رِیز کردن؟

آرون جونز: در مقابل اکثر پوکربازها من فقط کال می‌کنم و منتظر یک کارت امن در ترن می‌مانم زیرا در اینجا با سِت ۷ کمی هم شانس ضمنی معکوس داریم و در مقابل ست بالا تقریبا کاملا مرده هستیم. می‌توانیم بعد از آمدن کارت مرحله ترن شرایط را ارزیابی کنیم و مثلا اگر کارت ترن بی بی بود و حریف به نظرمان ضعیف رسید می‌توانیم چک بدهیم و بعد از شرط بستن او به اندازه پات رِیز کنیم. یا اگر در ترن کارتی مثل ۲ آمد باز هم می‌توانیم چک-پات کنیم. ولی تقریبا در همه ترن‌ها می‌توانیم چک-کال کنیم، بنابراین من در مقابل اکثر پوکر باز‌ها در فلاپ چک-کال می‌کنم.

ولی از آنجایی که این بازیکن حرکات دیوانه واری می‌کند، به نظرم بهتر است همانجا تا حداکثر ممکن رِیز کنیم و تا اتها برویم. این کار تقریبا شرایط را برای یک شرط آل این به اندازه پات در مرحله ترن ایجاد می‌کند. البته کارتهای بدی هم برای مرحله ترن وجود دارد، ولی به نظر من هیچ کارت فوق العاده ترسناکی برای ترن نیست. سرباز یا هشت کارت خوبی برای ترن نیست، ولی در مقابل این فرد با داشتن ناتس دوم در فلاپ فقط باید ری-رِیز به اندازه پات کرد. ولی در مقابل هر شخص دیگر دوست دارم کال کنم.

آیا فقط کال کرد؟

سوال: نه او به اندازه پات رِیز کرد و مبلغ را $۶۷۵ رساند.

آرون جونز: قطعا هیچ دلیلی برای رِیز به اندازه کمتر از پات وجود ندارد، و از آنجایی که پوزیشن هم نداریم این بازی درست است.

سوال: کارت مرحله ترن ۸ است. یکی از همان کارتهایی که دوست نداشتی ببینی. ولی برای ما پای رنگ خشت را هم به همراه دارد. بازی ای که در اینجا در پیش می‌گیری چیست؟

آرون جیمز: من در اینجا چک می‌دهم و ما می‌توانیم حتی یک شرط به اندازه پات را چک-کال کنیم زیرا پای رنگ خشت را هم داریم که آمدن یک خشت دیگر اگر اشتباه نکنم تقریبا ۸۰% مواقع دست بهتر را به ما می‌دهد. و طبیعتا خود ست هم بعضی از مواقع دست بهتر است. می‌توانیم فول‌هاوس شویم که در اکثر مواقع خوب است مگر اینکه ریور ۱۰ باشد چرا که دستی مثل J-10-9-8 برای حریف محتمل است. اگر در ترن چک-کال کنیم می‌توانیم در برخی از ریورها هم چک-کال کنیم یا در برخی از ریور‌ها خودمان شرط ببندیم. اگر فول‌هاوس شویم شاید بهتر باشد خودمان برای کسب ارزش شرط ببندیم.

فکر می‌کنم این دست خیلی خوبی برای چک-کال کردن است زیرا شرط بستن و کال کردن یک رِیز یک جورهایی آزار دهنده است. شما شرط می‌بندید و وقتی رِیز می‌شوید متوجه می‌شوید احتمال سه نوع استریت مختلف وجود دارد.

سوال: بازیکن ما خودش به اندازه پات یعنی ۱,۴۰۰$ شرط بست.

آرون جونز: به نظرم تصمیم گرفته تا انتها با دستش پیش برود. بدیهی است که دستی دارد که در مقابل یک بازیکن دیوانه شانس خیلی خوبی دارد و ما نمی‌توانیم در صورت آل این کردن او فولد کنیم، پس در هر صورت آل-این هستیم.

سوال: پس آیا برای کنترل کردن اندازه پات چک می‌دهی؟ چطور بین دلایل کنترل اندازه پات و دریافت فوری ارزش از دست‌های بدتر طیف او توازن ایجاد می‌کنی؟

آرون جونز: دستهای بدتر خیلی کمی وجود دارد که این حریف داشته باشد و مایل باشد تا آل-این پیش برود. حتی یک بازیکن دیوانه وار هم با دستهایی مثل ۶-۴ یا J-8 یا همچین مواردی فقط کال می‌کند. به نظر من این طور نیست که او فقط با یک ست پنج آل این کند. که طبیعتا اگر کارت ترن مثلا ۲ باشد می‌توانیم ژتونهای سِت ۵ را خالی کنیم.

در مورد چک-کال می‌توان گفت که در پوکر اوماها در خیلی از مواقع مسئله مهمی نیست، چون می‌توانید چک-کال کنید و موردی هم ندارد. شما پوزیشن ندارید، ولی پات آدز خیلی خوبی با توجه به آمدن کارت خشت و یا کارت تگراری در مرحله ترن دریافت می‌کنید و می‌توانید چک-کال کنید و مسئله مهمی هم نیست.

در پوکر هولدم، خیلی نباید این کار را بکنید زیرا دستتان برای حریف رو می‌شود ولی در پات لیمیت اوماها این کار اشکالی ندارد. همیشه در بدترین شرایط هم حداقل پات آدز ۲ به ۱ دریافت می‌کنید.

سوال: بنابراین ارزش فوری در شرط بستن در ترن متصور نیستی؟

آرون جیمز: نه به نظر من شرط بستن در ترن ترسناک است. اگر کارت ترن یک بی بی بود شرط بستن منطقی بود چون او می‌تواند Q-J-10-x داشته باشد و شما می‌توانید شرطی به اندازه پات در ترن ببندید و امیدوار باشید که دقیقا پاکت ده نداشته باشد چرا که ست بی بی احتمال خیلی کمی دارد چرا که او در فلاپ رِیز کرده و یک ری-رِیز را هم کال کرده است.

من اصلا دوست ندارم در این ترن شلیک کنم و شرط ببندم. در پوکر اوماها با خیلی از دستهای باید اندازه پات را کنترل کنید.

سوال: با این فرض که او در ترن به اندازه پات شرط می‌بندد و حریفش فقط کال می‌کند. آیا در هر ریوری باید با دستمان تا انتها برویم؟

آرون جیمز: او فقط کال شد؟ حالا ما احساس بدی نداریم. عالی نیست ولی بد هم نیست.

نه من فکر نمی‌کنم که در هر کارت ریوری باید با دستمان تا انتها برویم. منظورم این است که مثلا اگر کارت ریور یک شاه باشد، احتمال ترجیح می‌دهم چک-کال کنم. وقتی در ترن کال می‌کند به نظر من در خیلی از مواقع پای رنگ دارد، بنایراین یک جفت بالا همراه با پای می‌تواند داشته باشد که با توجه به رِیزش در مرحله فلاپ احتمالش کم است. ولی شاید دستی مثل Q-J-T-8 داشته باشد و در ترن پای رنگ خشت هم شده باشد و روی فلاپ هم دیوانه بازی در آورده باشد.

وقتی ترن را کال می‌کند، حدس می‌زنم دو پر داشته باشد که ما از آن جلوتر هستیم. او می‌تواند ۶-۹ داشته باشد که به نظر من هیچ گاه فولدش نمی‌کند. حالا کارت ریور چه بود؟

سوال: کارت ریور بود. ♣۴ اگر تو بودی حالا چه کار می‌کردی؟

آرون جیمز: در این موقعیت من چک می‌دادم و سعی می‌کردم درون بازیکن حریف را بخوانم. اگر او ۶-۷ داشته باشد که یک استریت می‌سازد، فکر نمی‌کنم برای کسب ارزش آل این کند، هیچ وقت هم به نظر من ۶-۹ را قولد نمی‌کند. و همچنان ۱۰-x های رندوم هم هستند که در ترن پای رنگ شده اند که انتظار دارم با آنها بلوف بزند.

چهار کارت از استریت روی میز است. بنابراین من چک می‌دهم تا ببینم او چه کار می‌کند. سعی می‌کنم ببینم با ژتونهایش چه کار می‌کند؛ با چه سرعتی شرط می‌بندد، آیا دوباره کارتهایش را چک می‌کند یا نه. به این طور نشانه‌ها نگاه می‌کنم و امیدوارم بتوانم تا حدی او را بخوانم.

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید