دسته‌ها

توصیه‌ها و نکات آموزش پوکرریاضیات در پوکرشرح یک دست

احتمالات در پوکر

بررسی احتمالات در دست های پوکر

اگر همانند بسیاری دیگر از بازیکنان پوکر به اعداد و ارقام علاقه داشته باشید، ممکن است از خود پرسیده باشید که احتمال آمدن بهترین دست ها در پوکر چقدر است و یا به سایر احتمالات در پوکر فکر کرده باشید. بسیاری از بازیکنان پوکر هیچ وقت در طول زندگی خود صاحب یکی از آن دست های رویایی نمی شوند و این مسئله هرچند تلخ است؛ اما ذات بی رحم پوکر را نشان می دهد. بی رحم شاید صفتی اغراق آمیز به نظر بیاید؛ اما در ادامه و به زبان ریاضی به شما اثبات خواهیم کرد که پوکر واقعا بازی بی رحمی است.

تا به حال شده است از خود سوال کنید که احتمال آمدن یک دست رویال فلاش در پوکر چقدر است؟

ما در این مطلب قصد داریم بخشی را به همین مسئله اختصاص دهیم و نتیجه تجزیه و تحلیل های خود در ارتباط با احتمالات در پوکر  و به ویژه احتمال آمدن دست های مختلف را بررسی کنیم.

نحوه محاسبه احتمالات در پوکر و دست های مطرح آن

احتمالات در پوکر

در بازی پوکر ما ۵۲ کارت داریم و مجموع دست های محتمل در این بازی برابر با ۲۵۹۸۹۶۰ است. یعنی ما ۲۵۹۸۹۶۰ دست ۵ تایی مختلف در پوکر داریم. کافی است این عدد را بر تعداد احتمالات هر نوع دست تقسیم کنید تا عدد حاصل احتمال آمدن آن نوع دست را نشان دهد.

اول از همه، نادرترین دست پوکر یعنی رویال فلاش را مورد بررسی قرار می دهیم:

احتمال آمدن رویال فلاش در پوکر، ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۳۹ است. همان طور که می دانید، ۴ نوع خال داریم و در نتیجه  ۴ نوع رویال فلاش ممکن داریم. نتیجه تقسیم ۴ بر تمام احتمالات که همان عدد ۲۵۹۸۹۶۰ است، برابر است با همان عدد اعشاری مذکور.

احتمالات در پوکر باید به زبان ریاضی نمایش داده شود؛ پس حالا تمام دست های با ارزش دیگر را هم مورد بررسی قرار می دهیم:

آوردن رویال فلاش از ۴ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۳۹ .

آوردن استریت فلاش از ۴۰ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۰۰۰۱۵۳۹ .

آوردن چهار یک جور از ۶۲۴ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۰۰۲۴۰۱ .

آوردن فول هاوس از ۳۷۴۴ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۰۱۴۴۰۵۸ .

آوردن فلاش از ۵۱۰۸ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۰۱۹۶۵۴ .

آوردن استریت از ۱۰۲۰۰ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۰۳۹۲۴۶۵ .

آوردن سه یک جور از ۵۴۹۱۲ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۲۱۱۲۸۴۵ .

آوردن دو جفت از ۱۲۳۵۵۲ طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۰۴۷۵۳۹۰۲ .

آوردن یک جفت از ۱۰۹۸۲۴۰طریق ممکن است؛ پس احتمال آن برابر است با ۰٫۴۲۲۵۶۹۰۳ .

ارزش خالص در برابر ارزش نسبی دست های پوکر

لازم به ذکر است که با وجود این که رده بندی دست های پوکر هیچ گاه دستخوش تغییر نمی شود، اما در بعضی از مواقع و شرایط، دست هایی با ارزش بالا، مطابق انتظار شما عمل نمی کنند و کم ارزش تر از چیزی که باید باشند در بازی قرار می گیرند. از طرف دیگر، بسته به همین شرایط متغیر که گفتیم، دست های ضعیف هم ممکن است بسیار قوی تر از انتظار شما عمل کنند.

به زبان دیگر، در پوکر میان ارزش خالص دست و ارزش نسبی آن تفاوت وجود دارد.

برای مثال، در بازی تگزاس هولدم، اگر دو جفتی دارید، ممکن است به نظرتان دست خوبی داشته باشید؛ اما اگر حریفتان شرط را بالا ببرد، ممکن است استریت یا فلاش داشته باشد و در این صورت، دست شما چندان هم خوب نخواهد بود.

اما اگر تنها یک جفت داشته باشید و حریفتان به جای بالا بردن شرط، مدام چک کند، ممکن است با همان دست ضعیف هم برنده پات شوید. در این شرایط، ارزش خالص دست شما چندان خوب نبوده است، اما ارزش نسبی آن باعث برد شما شده است.

در این جا لازم به ذکر است که این رده بندی دست های پوکر تنها در بازی های اصطلاحا های کارت سندیت دارد و در بازی های lowball رده بندی کارت ها متفاوت است.

سوالات پرتکرار در پوکر؛ مبحث دست ها

ترتیب ارزش دست ها در پوکر به چه نحو است؟

رویال فلاش، استریت فلاش، چهار یک جور، فول هاوس، فلاش، استریت، سه تا یک جور، دو جفتی، تک جفتی و های کارت.

بهترین دست در پوکر کدام است؟

رویال فلاش بهترین دست در بازی پوکر است. برای داشتن رویال فلاش شما باید آن قدر خوش شانس باشید که آس، شاه، بیبی، سرباز و ۱۰ هم خال داشته باشید.

قدرت کدام دست ها بیشتر است؟

رده بندی دست ها در پوکر پیش از این گفته شد. اما این رده بندی در عمل به چه معنا است؟ توضیح می دهیم:

  • جفت، از های کارت بهتر است.
  • دوجفت از جفت بهتر است.
  • سه تایی از دو جفت بهتر است.
  • استریت از سه تایی بهتر است.
  • فلاش از استریت بهتر است.
  • فول هاوس از استریت بهتر است.
  • چهار تا یک جور از فول هاوس بهتر است.
  • استریت فلاش ازاز چهار تا یک جور بهتر است.
  • رویال فلاش از استریت فلاش بهتر است.

استریت در پوکر به چه معنا است؟

دست استریت به دستی گفته می شود که کارت های آن از لحاظ ارزشی، در یک ترتیب پنج تایی قرار داشته باشند. برای مثال، کارت های ۵، ۶، ۷، ۸، و ۹ ؛ بدون توجه به خال آن ها، می توانند یک استریت ایجاد کنند. اما اگر تمامشان از یک خال باشند، شما یک استریت فلاش دارید که نسبت به استریت، بسیار قوی تر است.

بالاترین خال در پوکر کدام است؟

در پوکر ارزش تمام خال ها یکسان است و فرقی نمی کند که برای مثال فلاش پیک داشته باشید یا فلاش دل.

می توان دست سه جفتی داشت؟

با این که ممکن است در میان کارت های دستتان و کارت های روی میز بتوانید سه جفت کارت داشته باشید؛ اما از آن جا که در انتها باید یک دست ۵ کارتی ارائه کنید، یکی از این جفت ها را باید کنار بگذارید و ۵ کارتتان را بازی کنید.

تقسیم پات چیست؟

اگر شما و حریفتان دست مشترکی داشته باشید، پات به صورت مساوی میان شما تقسیم خواهد شد.

به عنوان مثال، فرض کنیم شما آس خشت و سرباز گشنیز داشته باشید و حریفتان هم آس پیک و سرباز خشت. در ادامه، فرض کنیم که کارت های روی میز هم تک گشنیز، هشت خشت، ۲ گشنیز، ۳ دل و ده دل باشد، دست هر دو بازیکن می شود تک، سرباز، ۱۰، ۸ و ۳ ؛ در نتیجه، پات بین این دو بازیکن تقسیم می شود.

اگر چهار یک جور روی میز باشد، چه کسی برنده می شود؟

در پوکر همیشه هدف ساختن بهترین دست ممکن است. بنا بر این، اگر فرض کنیم یک بازیکن آس و بیبی پیک دارد و یکی شاه و بیبی گشنیز، بهترین دست اولی می شود ۷ و۷ و ۷ و ۷ و آس و بهترین دست دومی می شود ۷ و ۷ و ۷ و ۷ و شاه و شما برنده می شوید. در این مثال حتی اگر حریفتان در دستش دو شاه هم داشته باشد، باز هم شما برنده می شوید.

چرا دست ۴ – ۴- ۴- ۱۰ – ۱۰ به دست ۷ – ۷ – ۷ – ۸ – ۸ می بازد؟

ارزش دستی که قرار است به فول هاوس متکی باشد، با سه کارت یک جورش سنجیده می شود. در نتیجه، میان این دو دست، دستی که  سه یک جورش عدد بالاتر یعنی ۷ است، به دست ۴ برتری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید